Όγκος

Δώστε στα κανονικά έως λεπτά μαλλιά έξτρα σώμα και όγκο με προϊόντα που δεν τα βαραίνουν.